COPENHAGEN GUITAR FESTIVAL

siger tak for i år (2020) og håber trods
verdenssituationen at kunne vende tilbage i 2021!