COPENHAGEN GUITAR FESTIVAL

siger tak for i år (2020) og håber trods
verdenssituationen at kunne vende tilbage i 2021!

Om Covid-19 tillader en fornuftig gennemførelse af festivalen
vil den finde sted fra 7.-14- august 2021.